divendres, 27 de març de 2009

Assemblea General Ordinària


Cor-Orfeò Calafellenc

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
Temporada / Exercici 2008

Centre Cívic – c/ Marquès de Samà, s/n - Calafell-Poble

divendres, 15 de maig de 2009 - 10 de la nit


Ordre del dia:

  1. Constitució de l'assemblea i relació d'assistents.

  2. Lectura i aprovació de l'acta anterior.

  3. Presentació de la Memòria 2008.

  4. Tresoreria a l'exercici 2008.

  5. Acord d'activitats i pressupost 2009.

  6. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva.

  7. Assumptes d'interès dels cantaires.

  8. Torn obert de paraules.


La Junta

27 de març de 2009